Algemene verkoopvoorwaarden

General Sales Conditions

Algemene verkoopvoorwaarden
De hier gepresenteerde algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle transacties behandeld door de Afdeling Verwerking Bestelde Producten / Service de Traitement des Commandes zoals vermeld op de factuur.

ALGEMEEN
Met iedere bestelling ontvangen per post, fax, telefoon, e-mail of via één van onze websites, verklaart de Klant akkoord te zijn met de vooraf gestelde en toegelichte algemene verkoopvoorwaarden. De ontvangen bestelling wordt opgeslagen en geldig verklaard op voorwaarde dat deze begeleid wordt door de volledige betaling. Elke geldig verklaarde bestelling staat vast en kan niet eenzijdig worden ontbonden door de koper, wat de reden hiervoor ook is.

DE ARTIKELEN
De artikelen worden geleverd zoals in de bestelling gespecificeerd. De foto’s en illustraties bij de artikelen, de beschrijving en de presentatieteksten maken geen deel uit van het contract. De klantenservice probeert op alle normale aanvragen en verzoeken te reageren.

TERMIJNEN
De bestellingen worden zo snel mogelijk verwerkt en bezorgd. Een eventuele vertraging geeft de koper echter niet het recht om de koopwaar te weigeren, een korting op de verkoopprijs te bedingen, het contract te annuleren of te ontbinden of schadevergoeding te eisen.

VERKOOPPRIJZEN
Alle prijzen zijn inclusief btw, tenzij anders vermeld. De verkoopwaar wordt gefactureerd op basis van de geldende tarieven op het moment waarop de bestelling geldig verklaard wordt. Portokosten worden apart gefactureerd.

BETAALWIJZEN
Betalen kan contant bij de bestelling of door middel van cheque of creditcard. Bestellingen zonder afrekening kunnen niet geldig verklaard worden.

LEVERING
Zie de rubriek « Levering » op onze website.

EIGENDOM
Totdat de afrekening voltooid is, blijft de op de factuur genoemde koopwaar eigendom van de verkoper.

RETOURVOORWAARDEN
De koper mag een bestelling die hem niet bevalt, binnen zeven werkdagen vanaf de leveringsdatum retour zenden in de originele verpakking en in goede staat en geschikt om opnieuw in de handel te brengen, en zonder extra kosten zijn geld terugvragen, met uitzondering van de retourkosten. Om redenen van hygiëne kunnen enkele producten niet meer geaccepteerd worden als de originele verpakking ontdaan is van zijn cellofaan of ontzegeld, geopend, gescheurd of gemarkeerd is.

GARANTIE
De garantie van onze producten beperkt zich volgens uitdrukkelijke norm slechts tot de vervanging van producten die door ons als gebrekkig worden herkend, met uitsluiting van alle kosten, schadeloosstellingen en schadevergoedingen.

BEVOEGDHEIDSVERKLARING
Alleen de handelsrechtbank van Frankrijk bevoegd kennis te nemen van een eventueel geschil. De verkopen worden wettelijk uitsluitend geregeld volgens de bepalingen in het Franse recht die gelden op het moment dat het contract gesloten wordt dat ons met onze klant verbindt, en door de hier gepresenteerde algemene verkoopvoorwaarden die een integraal onderdeel vormen van elk contract dat gesloten wordt met betrekking tot onze verkopen. De algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle transacties die behandeld worden door de Afdeling Verwerking Bestelde Producten / Service de Traitement des Commandes zoals vermeld op de factuur.