Regulamin

Ogólne warunki sprzedaży

Niniejszee „Ogólne warunki sprzedaży“ mają zastosowanie wobec wszystkich transakcji obsługiwanych przez Obsługę Klienta, wymienioną na fakturze.

Ogólne
Każde zamówienie, otrzymane pocztą, faxem, telefonicznie, e-mailem lub zamówienie zarejestrowane na jednej z wykorzystywanych stron zobowiązuje Klienta do przestrzegania niniejszych „Ogólnych Warunków Sprzedaży“. Zamówienia są rejestrowane i zatwierdzane pod warunkiem dokonania za nie całkowitej płatności. Każde „zatwierdzone“ zamówienie jest nieodwołalne i nie może być anulowane przez jednostronnie wyrażoną wolę kupującego, cokolwiek byłoby tego przyczyną.
Artykuły
Dostarczone artykuły są zgodne z wymienionymi w zamówieniu. Zdjęcia ilustrujące artykuły, opisujące i prezentujące teksty nie wchodzą w zakres umowy. Obsługa Klienta jest zobowiązana do odpowiedzi na na każde strandardowo wyrażone zapytanie.
Opóźnienia
Zamówienia są obsługiwane i dostarczane w najszybciej, jak to możliwe, Jednakże możliwe opóźnienia nie dają kupującemu prawa do odrzucenia towarów, żądania zniżek od ceny sprzedaży zamówionych dóbr, do anulowania lub zakończenia umowy albo do żądania zadośćuczynienia za wyrządzone szkody.
Ceny i koszt przesyłki
Ceny wymienione na stronach internetowych uwzględniają podatek VAT i pozostałe koszty. Koszty przesyłki wymieniono w oddzielnych rubrykach na stronach internetowych, na stronie koszyka i stronie zamówienia..
Opłaty
Akceptowane będą wyłącznie sposoby zapłaty wymienione w ramach danego procesu zamówienia.
Zastrzeżenie własności
Do chwili dokonania wpłaty całej kwoty, zamówione towary pozostają własnością naszej firmy.
Zwrot uszkodzonych towarów
Klient ma 7 dni roboczych na zwrot towarów bez kar umownych do Centrum Obsługi w celu dokonania wymiany lub zwrotu. Koszty Przesyłki i Zwrotu nie są wliczane.
Gwarancja
Gwarancja naszych produktów jest oparta na wyraźnej umowie, ściśle ograniczonej do wymiany towarów, uznanych przez nas za zniszczone, z wyłączeniem zadośćuczynienia za jakiekolwiek wydatki, naprawę i zniszczenie.
Zwrot z kredytu
W niektórych przypadkach zwrot towarów może spowodować podwyższenie kredytu: Towary te pozostają własnością klienta na czas 3-miesięcznego opóźnienia, począwszy od daty zarejestrowanego kredytu. Po upływie tego terminu w przypadku nieudokumentowanego kredytu towary stają się własnością TopForm.
Klauzula uzupełniająca
W przypadku częściowej lub całkowitej utraty ważności prawnej poszczególnych postanowień niniejszej umowy, pozostaje to bez uszczerbku dla ważności umowy jako całości.